INTRO TIL LÆREREN

Kære lærer,

Under Øhavet er et undervisningsforløb der behandler iltsvinds-problematikken i Det Sydfynske Øhav. Forløbet opstartes i klassen gennem 4-8 lektioner i biodiversitet, iltsvind og Det Sydfynske Øhav, hvorefter I skal ombord på den 100 år gamle træskonnert og lave praktisk prøveindsamling, som efterfølgende skal hjem og behandles i klassen. Ombord på skibet står Sofie og tager imod jer og håndterer grejer, så du kan fokusere på undervisningen.

I den øverste højre menu på siden finder du al den information, du har brug for før, under og efter togtet.
Under Færdige forløb finder du to komplette undervisningsforløb: et om iltsvind til 7.-9. klasse og et andet om biodiversitet til de yngre klasser. Under Inspiration finder du referencer, videoer og opgaver, som du selv kan bruge til at sammensætte dit eget forløb.

Det er oplagt at arbejde tværfagligt og undersøge, hvorfor det er så svært at gøre noget ved iltsvindsproblematikken, på trods af at vi ved, at iltsvind har store konsekvenser for biodiversiteten i havet.

Tænd piben, sæt sømandshatten og læs nedenstående, så er du i gang!
 

Introduktion til Under Øhavet 
– Om biodiversiteten og havmiljøet i Det Sydfynske Øhav.

Det Sydfynske Øhav er et helt specielt område af det danske farvand, hvor istiderne i høj grad har sat deres aftryk. Det Sydfynske Øhav blev nemlig dannet, da den hastigt smeltende is fik havet til at stige. Man siger, at Det Sydfynske Øhav er et druknet istidslandskab.

Det betyder, at man under havets overflade, mellem krabber og fladfisk, kan finde stubbe og stammer af træer, som blev oversvømmet af saltvandet i stenalderen. Det salte vand forhindrede nemlig træerne i at rådne væk. Flere steder i Det Sydfynske Øhav findes der også rester efter stenalderens bopladser under havoverfladen.

Selvom Det Sydfynske Øhav er et af de smukkeste områder i Danmark, er det desværre også et område, der er hårdt ramt af iltsvind hvert år. Det betyder, at de organismer som lever i havet, risikerer at dø, når iltindholdet i vandet falder. Det betyder også, at biodiversiteten falder.

Der bør sættes fokus på problematikken. Dette bl.a. ved at undervise folkeskoleelever i emnet og tage dem med ud på det åbne hav. Her med skonnerten Fylla.