FORLØB 2

ILTSVIND

Brug websitet i undervisningen, Siderne kan åbnes på smartboard og alt undervisningsmateriale ligger her, sat op til direkte undervisning. Forløbet dækker før, under og efter.

UNDERVISNING

Før togt

Kære Klasse,

Tag en introducerende snak om forløbet. Hvorfor har vi dette fokus på havet og turen på Fylla? Snak evt. om Geoparken Det Sydfynske Øhav og hvorfor vi skal have klasseværelser i naturen.

1) Kig på FNs Verdensmål 14. Se filmen “Livet i Havet” og gennemgå evt. delmålene på her.

2) Se Intro-videoen om Turen på Fylla.

3) Se videoen Et helt særligt sted – Geopark Det Sydfynske Øhav

4) Arbejd i fællesskab med “Når havet har åndenød”.

a. Læs Fælles intro, Iltsvind i Danmark
b. Læs Iltsvind
c. Læs Gødning havner i havet
d. Læs Liglagen
e. Læs Iltsvind i fjorde
f. Læs Svovl
g. Læs Temperaturforskelle i havet
h. Læs Miljøstyrelsen holder øje med iltsvind, se videoen og gennemfør aktiviteten Iltsvind

5) Se videoen Iltsvind i Det Sydfynske Øhav.


6) Tal om problematikkerne, der nævnes i videoen. Fx: Hvad ser vi i videoen? Hvor befinder vi os?Hvad skyldes iltsvindet?

7) Som forberedelse til turen, kig evt. på Fylla-turens opgave om abiotiske faktorer inkl. figuren. Gennemgå de forskellige faktorer og data, der er vigtige at have fokus på, når man undersøger for iltsvind.

 

FORBEREDELSESLISTER - før togtet

1. Lav gruppedannelse af to grupper hjemmefra.

2. Læreren medbringer opgaveark (evt. lamineret), notehæfter og blyanter i vand tæt
emballage.

3. Medbring madpakke og drikkelse.

4. Tøj efter vejret – det er altid meget koldt til søs, selvom det er t-shirt vejr på land, kan det sagtens være sweatervejr på vand.

5. Vi opfordrer til, at det i videst muligt omfang er et mobilfrit togt. En god præmis er, at mobiltelefonerne kan tages op når I er ankommet til opsamlings-destinationen.

6. Husk, når I er ombord på Fylla: Alt skal noteres og dokumenteres!

7. I skal arbejde videre med jeres data hjemme på skolen, så sørg for at tage noter og fotos undervejs.

8. Vær omhyggelige når I laver optællinger osv.

9. Pas godt på jeres noter

10. Tag evt. også fotos på turen. De kan bruges til at lave en lille filmproduktion eller lignende, når I kommer hjem.

FORBEREDELSE FØR TOGT PÅ FYLLA

Livet ombord er i hænderne på natur og fællesskab, derfor er der en stor forskel på, om man er forberedt eller ej. Ombord på et skib er skippers ord lov, han er øverstkommanderende og er altid skibets beslutningstager. Når I kommer ombord, tager han jer gennem en sikkerhedsprocedure, så I ved, hvordan man gebærder sig på et skib. Herefter står Sofie klar til at tage jer igennem gear og praktikken omkring prøvetagning.

Fylla sejler under Søfartsstyrelsens regelsæt, som matcher de internationale regler for passager- sejlads. Det betyder, at Fylla og dens besætning har alle de fornødne certifikater, farttilladelser og sikkerhedsgodkendelser. Disse kontrolleres af de danske myndigheder (Søfartsstyrelsen), som løbende afholder syn og auditerer skib og rederi. Inden afgang fra havnen afholdes der altid en sikkerhedsmønstring, hvor skipper samler alle ombordværende passagerer på dæk, og hvor alt skibets sikkerhedsudstyr og sikkerhedsplaner bliver gennemgået og demonstreret (som i en flyvemaskine).

Grejet håndterer Sofie for jer, men her er videoer af hvordan det kan bruges, så I kan forberede jer:

Grab

Trekantsskrab

Vandhenter

Efterarbejde i klassen

Vandprøverne

Efterarbejde med vandprøverne. På turen har I indsamlet forskellige vanddata. I skal nu arbejde med de data hjemme på skolen. I dette link finder I opgaver, der knytter sig til målingerne af salt, ilt og temperatur.

Løsninger på iltsvind

Undersøg, om der er iltsvind i jeres lokale hav.
Er der ofte iltsvind i jeres lokale havområde? Undersøg, hvad det skyldes. – Er der meget landbrug i området?
●  Er der blevet fisket for massivt?
● Andre problematikker?

Diskuter, hvad der kan gøres for at forbedre tilstanden i jeres lokale hav. Måske er der allerede tiltag i gang? I så fald kan I undersøge, hvad man forsøger at gøre bedre. Virker det?

Undersøg, hvad landmandens argumenter er for at gøde sine marker, selvom de ligger tæt på åer eller fjorde. Hvad er fiskerens argumenter for, at landmanden skal gøde mindre? Mere fokus på problemet!

Lav en film. I skal nu lave korte film med fokus på iltsvindsproblematikken. Hvad er pro- blemet, hvordan fik I det at se med egne øjne (Fylla-turen og efterbehandlingen), hvad skyldes problemerne, og hvad kan vi mennesker gøre ved det?
Lav eventuelt filmene i et format, som passer til Instagram eller Facebook.

Lav et skriftligt opråb til lokalpolitikerne om iltsvindsproblematikken i jeres lokale hav. – hvem er de ansvarlige politikere?
●  hvem er det, som ikke handler?
●  hvorfor er det vigtigt for de unge, at politikerne handler?

Spørg evt. den lokale avis om lov til at få teksten med i avisen.

Hashtags #skonnertenfylla @skonnertenfylla #Underøhavet #geoparkdetsydfynskeohav @geoparkdetsydfynskeohav